Danmark / Generalforsamling

Generalforsamling

Dagsorden

1)      Valg af dirigent
2)      Valg af referent
3)      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4)      Årsberetning fra Lifters Rangers i Kenya
5)      Det bilagskontrollerede regnskab forelægges til godkendelse
6)      Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer *
7)      Fastsættelse af kontingent for hhv. a) enkeltpersoner og b) foreninger, selskaber
8)      Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant(er)
9)      Valg af Bilagskontrollant.
10)    Eventuelt

* Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6) skal sendes skriftligt til et medlem af bestyrelsen. Det skal tydeligt fremgå, hvem der stiller forslaget. Forslaget skal være modtaget senest 23/3.
Emmanuel Arts Denmark v/Sanne Lemann | CVR: 33553056 | Slagelse - Danmark | Tlf.: 28557932 | info@emmanuel-arts.dk